CENNÍK

0

Tatranský profil – perodrážka
ROZMER (mm) DĹŽKA Cena za m²
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
10 65 od 0.5 do 3 m, 4 m 8.00 € 7.00 €
11 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 8.50 € AKCIA 7.50€
15 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 10.00 € AKCIA 8.50 €
15 125 od 0.5 do 3 m, 4 m 10.50 € AKCIA 9.50 €
20 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 12.00 €
20 145 od 0.5 do 3 m, 4 m 15.80 €
23 165 od 0.5 do 3 m, 4 m 15.40 €
Drevená podlaha – dlážkovica
ROZMER (mm) DĹŽKA Cena za m²
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
23 160 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 15.40 € – AKCIA
28 145 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 18.00 €

 

Terasová podlaha
ROZMER (mm) DĹŽKA Cena za m²
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
23 140 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 14.80 €
Červený smrek
28 140 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 20.50 € AKCIA

 

Zrubový obklad – zrubový profil
ROZMER (mm) DĹŽKA Cena za m²
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
23 165 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 15.40 € – AKCIA

 

Ukončovacie a podlahové lišty
AKCIA – Pri väčšom odbere cena od 0.40 €
Názov DĹŽKA (bm)
vnútorný roh 2 m, 2.5 m, 3 m 1.00 €
vonkajší roh 2 m, 2.5 m, 3 m 1.00 €
plocha (prekrývacia) lišta 2 m, 2.5 m, 3 m 1.00 €
podlahová lišta 2 m, 2.5 m, 3 m 1.20 €

 

Podkladové hranolčeky
Názov DĹŽKA (bm)
podkladové hranolčeky 2 m, 2.5 m, 3 m od 0.20 € do 1.20 €
(1 x 3 cm … 5 x 5 cm) 5 x 5 cm 2 €

Cenník plotové dosky – severský smrek

Cenník plotové dosky – červený smrek

Všetky ceny sú netto

Ďakujeme že ste navštivili TatranskýProfilOrava.sk