CENNÍK

 
Tatranský profil – originál
ROZMER (mm) DĹŽKA
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
11 90 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 5.00 €
15 90 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 5.80 € AKCIA

 

Tatranský profil – perodrážka
ROZMER (mm) DĹŽKA
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
11 75 od 0.5 do 3 m, 4 m 4.20 € 3.70 €
11 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 4.80 € AKCIA 4.00 € AKCIA
15 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 5.50 € AKCIA 4.10 € AKCIA
20 90 od 0.5 do 3 m, 4 m 7.60 € AKCIA
20 140 od 0.5 do 3 m, 4 m 8.30 €
23 165 od 0.5 do 3 m, 4 m 8.50 € AKCIA
Drevená podlaha – dlážkovica
ROZMER (mm) DĹŽKA
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
23 160 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 8.70 € AKCIA
30 140 – 160 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 12.00 €

 

Terasová podlaha
ROZMER (mm) DĹŽKA
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
23 140 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 8.90 €

 

Zrubový obklad – zrubový profil
ROZMER (mm) DĹŽKA
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
23 145 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 8.70 € AKCIA 
23 165 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 8.70 € AKCIA
30 190 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 12.00 €

 

Ukončovacie a podlahové lišty
AKCIA – Pri väčšom odbere cena od 0.40 €
Názov DĹŽKA (bm)
vnútorný roh 2 m, 2.5 m, 3 m 0.70 €
vonkajší roh 2 m, 2.5 m, 3 m 0.70 €
plocha (prekrývacia) lišta 2 m, 2.5 m, 3 m 0.70 €
podlahová lišta 2 m, 2.5 m, 3 m 0.85 €

 

Podkladové hranolčeky
Názov DĹŽKA (bm)
podkladové hranolčeky 2 m, 2.5 m, 3 m od 0.20 € do 1.20 €
(1 x 3 cm … 5 x 5 cm)

Cenník plotové dosky – severský smrek

Cenník plotové dosky – červený smrek

Ďakujeme že ste navštivili TatranskýProfilOrava.sk