+421 917 266 883 jozef.skodon@gmail.com

PERODRÁŽKA

Perodrážka

Drevené lamely zo smrekového dreva známe aj ako palubky. Využívajú sa pri obkladoch stien, fasád, stropov, podhľadov a pod. Pri vhodnom aplikovaní a správnej údržbe môže byť perodrážka použitá aj v priestoroch s vyššou vlhkosťou či inými extrémnymi vplyvmi.

 

Tatranský profil – perodrážka
ROZMER (mm) DĹŽKA Cena za m²
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
10 65 od 0.5 do 3 m, 4 m 8.00 € 7.00 €
11 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 8.00 € 7.00€
12,5 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 8.80 € -
15 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 9.00 € 7.70 €
15 125 od 0.5 do 3 m, 4 m 9.50 € 8.30 €
20 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 12.30 €
20 150 od 0.5 do 3 m, 4 m 12.90 € 11.50 €
23 160 od 0.5 do 3 m, 4 m 14.30 €
Červený smrek
20 150 3 m, 4 m, 5 m 19.00 € -

 

 

 

Ďakujeme že ste navštivili TatranskýProfilOrava.sk