PERODRÁŽKA

Perodrážka

Drevené lamely zo smrekového dreva známe aj ako palubky. Využívajú sa pri obkladoch stien, fasád, stropov, podhľadov a pod. Pri vhodnom aplikovaní a správnej údržbe môže byť perodrážka použitá aj v priestoroch s vyššou vlhkosťou či inými extrémnymi vplyvmi.

Tatranský profil – perodrážka
ROZMER (mm) DĹŽKA Cena za 
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA 2. TRIEDA
11 75 od 0.5 do 3 m, 4 m 4.20 €
12 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 4.90 € AKCIA 4.40 €
15 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 5.80 € AKCIA 4.60 €
20 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 8.10 €
20 140 od 0.5 do 3 m, 4 m 8.30 €
23 165 od 0.5 do 3 m, 4 m 9.00 €
 

 

Ďakujeme že ste navštivili TatranskýProfilOrava.sk