PERODRÁŽKA

Perodrážka

Drevené lamely zo smrekového dreva známe aj ako palubky. Využívajú sa pri obkladoch stien, fasád, stropov, podhľadov a pod. Pri vhodnom aplikovaní a správnej údržbe môže byť perodrážka použitá aj v priestoroch s vyššou vlhkosťou či inými extrémnymi vplyvmi.

 

Tatranský profil – perodrážka
ROZMER (mm) DĹŽKA Cena za m²
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
10 65 od 0.5 do 3 m, 4 m 5.50 € 4.50 €
11 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 8.50 € AKCIA 7.50€
15 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 10.00 € AKCIA 8.50 €
15 125 od 0.5 do 3 m, 4 m 11.00 € AKCIA 9.50 €
20 96 od 0.5 do 3 m, 4 m 12.00 €
20 145 od 0.5 do 3 m, 4 m 15.80 €
23 165 od 0.5 do 3 m, 4 m

16.00 €

 

 

 

Ďakujeme že ste navštivili TatranskýProfilOrava.sk