+421 917 266 883 jozef.skodon@gmail.com

DLÁŽKOVICA

Dlžkovica

Drevená podlaha – dlážkovica
ROZMER (mm) DĹŽKA Cena za m²
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
23 165 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 13.70 €
28 145 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 18.00 €
 

 

Ďakujeme že ste navštivili TatranskýProfilOrava.sk