+421 917 266 883 jozef.skodon@gmail.com

TATRANSKÝ PROFIL

 

TATRANSKÝ PROFIL – Originál
Drevené lamely zo smrekového dreva s predĺženým perom. Využívajú sa hlavne pre podhľady, ale aj na stropy, štíty, vnútorné či vonkajšie steny.

Tatranský profil – originál
ROZMER (mm) DĹŽKA Cena za m²
Hrúbka Šírka (m) I. TRIEDA II. TRIEDA
11 90 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 9.00 €
15 90 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 12.00 €
20 145 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m 13.70 €

Ďakujeme že ste navštivili TatranskýProfilOrava.sk