+421 917 266 883 jozef.skodon@gmail.com

UKONČOVACIE A PODLAHOVÉ LIŠTY

Ukončovacie a podlahové lišty

Lišty pri obkladoch majú taktiež svoju funkčnú a estetickú úlohu. K dispozícii sú rôzne rozmery, profily a dĺžky.

Ukončovacie a podlahové lišty
Názov DĹŽKA (bm)
vnútorný roh 2 m, 2.5 m, 3 m od 1.20 €
vonkajší roh 2 m, 2.5 m, 3 m od 1.20 €
plocha (prekrývacia) lišta 2 m, 2.5 m, 3 m od 1.20 €
podlahová lišta 2 m, 2.5 m, 3 m od 1.20 €
Hranol 5×5 1.40 € 

 

Ďakujeme že ste navštivili TatranskýProfilOrava.sk